Fördjupande material om samrådet

Här hittar du fördjupad information. I filmen nedan ger Anna Linusson, vattenvårdsdirektör i Norra Östersjöns vattendistrikt en kort introduktion till samrådet.

Länsstyrelsernas och kommunernas åtgärder för vatten

Digitala presentationer för att skapa inblick i de föreslagna åtgärderna. Här går vi igenom hur vattnet mår, varför och vad som behöver göras. Vi guidar dig också till kartmaterialet i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Producerad av vattenmyndigheterna 2020/2021.

Kommunala åtgärder för vattenlänk till annan webbplats

Länsstyrelsernas åtgärder för vattenlänk till annan webbplats

Statusklassningar, riskbedömningar, påverkanskällor, åtgärder i VISS

Digital presentation från Vatteninformationssystem Sverige, VISS, som guidar till grundläggande begrepp, aktuella klassningar och kartmaterial i VISS.
Storymapen är producerad av vattenmyndigheterna och VISS 2020.

Statusklassningar med mera i VISSlänk till annan webbplats

Nyttan med vattenförvaltning

Behöver du argument för att jobba med åtgärder för bättre vatten? Vi har tagit fram de samhällsekonomiska perspektiven. Du kan också beställa vår skrift "Nyttan för bättre vatten"

Nyttan med vattenförvaltning

Kontakt