/

Fördjupande material om samrådet

Här hittar du fördjupad information. I filmen nedan ger Anna Linusson, vattenvårdsdirektör i Norra Östersjöns vattendistrikt en kort introduktion till samrådet.

Nyttan med vattenförvaltning

Behöver du argument för att jobba med åtgärder för bättre vatten? Vi har tagit fram de samhällsekonomiska perspektiven. Du kan också beställa vår skrift "Nyttan för bättre vatten"

Nyttan med vattenförvaltning

Länsstyrelsernas och kommunernas åtgärder för vatten

Digitala presentationer för att skapa inblick i de föreslagna åtgärderna. Här går vi igenom hur vattnet mår, varför och vad som behöver göras. Vi guidar dig också till kartmaterialet i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Producerad av vattenmyndigheterna 2020/2021.

Kommunala åtgärder för vatten Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsernas åtgärder för vatten Länk till annan webbplats.

Statusklassificeringar, riskbedömningar, påverkanskällor, åtgärder i VISS

Digital presentation från Vatteninformationssystem Sverige, VISS, som guidar till grundläggande begrepp, aktuella klassificeringar och kartmaterial i VISS.
Storymapen är producerad av vattenmyndigheterna och VISS 2020.

Statusklassificeringar med mera i VISS Länk till annan webbplats.

Kontakt