/

Lämna synpunkter på webbplatsen

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från vattenmyndigheterna.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text eller lättläst kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss genom att skicka e-post till: vattenmyndigheten.webmaster@lansstyrelsen.se

Ring: 010-224 40 00 (växel Länsstyrelsen Västra Götaland)

Din synpunkt


Tillgänglighet
Tillgänglighet


Vill ha ett svar eller ej * (obligatorisk)
Vill ha ett svar eller ejKontakt