Other languages

Här hittar du information om vattenmyndigheterna på andra språk.

English
Basic information about vattenmyndigheterna in English.

Svenskt teckenspråk
Grundläggande information om vattenmyndigheterna på svenskt teckenspråk.

Minoritetsspråk
Information om dina rättigheter i kontakt med vattenmyndigheterna på minoritetsspråk.

Kontakt