/

Other languages

Här hittar du information om vattenmyndigheterna på andra språk.

English

Basic information about vattenmyndigheterna in English.

Svenskt teckenspråk

Grundläggande information om vattenmyndigheterna på svenskt teckenspråk.

Minoritetsspråk

Information om dina rättigheter i kontakt med vattenmyndigheterna på minoritetsspråk.

Kontakt