/

Utbildning för kommunpolitiker

Vattenmyndigheterna i samarbete med Mälarens vattenvårdsförbund och Mälaren - en sjö för miljoner har tagit fram en utbildning om vatten för kommunpolitiker och tjänstemän.

Illustrationen visar samordning i distriktet

Illustration: Tobias Flygar

Kommunpolitiker och tjänstepersoner ansvarar för flera av de åtgärder som ska göras enligt Sveriges vattenförvaltning och har därmed ett stort ansvar för vattnet i just sitt område. För att stötta dem, finns nu en utbildning som ger grundläggande kunskap kring åtta av de nio åtgärderna som ligger inom kommunernas ansvar under perioden 2016 - 2021.

Materialet kan även användas av dig som är miljöhandläggare, vattensamordnare eller som på något annat sätt jobbar med frågor som rör vatten.

Utbildningsmaterialet, som är framtaget av Vattenmyndigheterna tillsammans med Mälarens Vattenvårdsförbund och projektet Mälaren – En sjö för miljoner, består av en ppt-presentation och ett talmanus och är anpassat efter våra fem vattendistrikt.

Kommunernas nionde åtgärd finns inte förklarad i utbildningsmaterialet.

Vill du beställa utbildningen för just ditt distrikt?

Beställ från Bottenvikens vattendistrikt

Beställ från Bottenhavets vattendistrikt

Beställ från Norra Östersjöns vattendistrikt

Beställ från Södra Östersjöns vattendistrikt

Beställ från Västerhavets vattendistrikt

Tillgänglighetsanpassning

Utbildningsmaterialet som du beställer är inte tillgänglighetsanpassat.

Läs mer om tillgänglighetsanpassning

Kontakt