/

Utbildning för kommunpolitiker

Vattenmyndigheterna har i samarbete med Mälarens vattenvårdsförbund tagit fram en utbildning om vatten för kommunpolitiker och tjänstemän. Utbildningen är nu uppdaterad för att passa förvaltningscykel 2022–2027.

Illustrationen visar samordning i distriktet

Illustration: Tobias Flygar

Kommunpolitiker och tjänstepersoner ansvarar för flera av de åtgärder som ska göras enligt Sveriges vattenförvaltning och har därmed ett stort ansvar för vattnet i just sitt område. För att stötta dem finns "Utbildningsmaterial –Kommunernas roll i vattenförvaltningen" som ger grundläggande kunskap kring vattenförvaltning och de sex åtgärder som ligger inom kommunernas ansvar under perioden 2022–2027.

Materialet kan även användas av dig som är miljöhandläggare, vattensamordnare eller som på något annat sätt jobbar med frågor som rör vatten.

Utbildningsmaterialet består av en Powerpointpresentation och ett talmanus och är anpassat efter våra fem vattendistrikt. Du beställer materialet via länkarna nedan och får det via mejl.

Bottenviken

Bottenhavet

Norra Östersjön

Södra Östersjön

Västerhavet


Kontakt