/

Publiceringsdatum:

Lär dig mer om åtgärder

Foto: Azote, Hans Kautsky

Vattenmyndigheterna vill på ett enklare sätt visa hur arbetet för bättre vatten kan bedrivas. Därför har vi tagit fram digitala verktyg och presentationer.

Med materialet hoppas vi kunna förklara vad problemet är, vad det beror på och vad vi kan göra åt det.

Statusklassificeringar, riskbedömningar, påverkanskällor, åtgärder i VISS

Digital presentation från Vatteninformationssystem Sverige, VISS, som guidar till grundläggande begrepp, aktuella klassificeringar och kartmaterial i VISS.

Statusklassificeringar med mera i VISS Länk till annan webbplats.

Fysiska åtgärder för länsstyrelser och kommuner

Länsstyrelsernas och de kommunala åtgärderna är uppdelade i olika ämnesområden. Genom det unika kartmaterial i form av så kallade story maps kan du se hur statusen är på vattnet i ditt område. Klicka dig sedan vidare till VISS för att se vilka fysiska åtgärder som föreslås på den aktuella platsen. Notera att detta kartunderlag medföljde samrådet om vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som pågick vintern 2021. En uppdaterad version av vattenmyndigheternas story maps om åtgärder kommer vintern 2023.

Kommunala åtgärder Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsernas åtgärder Länk till annan webbplats.

Övergödningskartan

Genom en speciellt framtagen karta visar vi var det finns problem med övergödning. I kartan kan du zooma in till enskilda områden och se vilka åtgärder som har gjorts eller är lämpliga att göra just där.

Övergödningskartan Länk till annan webbplats.

Planeringsunderlag för åtgärder mot övergödning

För att kunna utföra rätt åtgärd på rätt plats behövs det underlag. Vattenmyndigheterna har på regeringens uppdrag arbetat med att belysa problem och åtgärder. I den här presentationen samlar vi underlag från en mängd andra aktörer, så att du kan hitta alla svar på ett ställe.

Planeringsunderlag för åtgärder mot övergödning Länk till annan webbplats.

Nyttan med vattenförvaltning

Behöver du argument för att jobba med åtgärder för bättre vatten? Vi har tagit fram de samhällsekonomiska perspektiven. Du kan beställa vår skrift "Nyttan med bättre vatten".

Nyttan med vattenförvaltning

Kontakt