/

Publiceringsdatum:

Lär dig mer om åtgärder

Vattenmyndigheterna vill på ett enklare sätt visa hur arbetet för bättre vatten kan bedrivas. Därför har vi tagit fram digitala verktyg och presentationer.

I dagsläget har vi fem presentationer som vi hoppas ska hjälpa dig bättre med att förstå vad problemet är, vad det beror på och vad vi kan göra åt det.

Vi har delat in de kommunala åtgärderna i olika ämnesområden. Genom unika kartmaterial kan du se hur statusen är på vattnet i ditt område. Genom att klicka dig vidare till VISS kan du se vilka fysiska åtgärder som föreslås på den aktuella platsen. Presentationen togs fram 2020 inför samrådet om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027.

Kommunala åtgärder Länk till annan webbplats.

Vi har delat in länsstyrelsernas åtgärder i olika ämnesområden. Genom unika kartmaterial kan du se hur statusen är på vattnet i ditt område. Genom att klicka dig vidare till VISS kan du se vilka fysiska åtgärder som föreslås på den aktuella platsen. Presentationen togs fram 2020 inför samrådet om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027.

Länsstyrelsernas åtgärder Länk till annan webbplats.

Grundläggande om vattenförvaltning, med extra fokus mot kommunala beslutsfattare. Presentationen togs fram 2020 inför samrådet om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027.

Hur mår våra vatten? Länk till annan webbplats.

Genom en speciellt framtagen karta visar vi var det finns problem med övergödning. På kartan kan du zooma in till enskilda områden och se vilka åtgärder som har gjorts eller är lämpliga att göra just där. Presentationen togs fram 2020 i samband med ett regeringsuppdrag.

Övergödningskartan Länk till annan webbplats.

För att kunna utföra rätt åtgärd på rätt plats behövs det underlag. Vattenmyndigheterna har på regeringens uppdrag arbetat med att belysa problem och åtgärder. I den här presentationen samlar vi underlag från en mängd andra aktörer, så att du kan hitta alla svar på ett ställe. Presentationen togs fram 2020 i samband med ett regeringsuppdrag.

Planeringsunderlag för åtgärder mot övergödning Länk till annan webbplats.

Kontakt