/

Försvarsinspektören för hälsa och miljö

Försvarsinspektören för hälsa och miljö har fyra åtgärder i åtgärdsprogrammet.

En del av ett modernt militärfartyg. En militär
kliver ut på en landgång till kajen. Fartygets namn ”Härnösand” står på båten.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska bland annat prioritera sin tillsyn så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas.

Åtgärd 1 – Miljötillsyn

Åtgärd 2 – Dricksvatten

Åtgärd 3 – Tillsyn vandringshinder

Åtgärd 4 – Tillsyn avlopp

Kontakt