/

Hitta ditt vatten

Vatteninformationssystem Sverige, VISS, är en databas och karttjänst som innehåller information om svenska sjöar och vattendrag. Här finns också information om grundvatten och kustvatten. VISS är ett viktigt verktyg för alla som dagligen arbetar med vattenfrågor, men informationen är tillgänglig för alla.

Karta över Sverige där gränserna för fem vattendistrikt är markerade, till vänster om Sverige finns texten VISS Vatteninformationssystem Sverige.

Klicka på bilden för att komma till Vattenkartan i VISS.

VISS består av tre delar:

  1. Databas Länk till annan webbplats.
  2. Vattenkartan Länk till annan webbplats.
  3. VISS-hjälp Länk till annan webbplats.

I databasen lagras bland annat information om provtagningar i Sveriges olika vatten och bedömningen av deras status. Vattenkartan ger en geografisk överblick av den information som finns i databasen. Hjälpsystemet kallas VISS-hjälp. Här finns förklaringar till de olika modulerna och deras innehåll och förklaringar till parametrar, begrepp och termer som används i systemet.

Använd VISS

Genom kartorna eller sökfunktioner hittar du information om

  • Påverkan på vattnet
  • Statusklassificering
  • Övervakningen av vattnet
  • Miljökvalitetsnormer
  • Åtgärder som görs eller föreslås för att vattnets status ska bli bättre
  • Hur resultat rapporteras till EU
  • Vattenmyndigheternas Web Map Service (WMS)

Det grundläggande syftet med VISS är att det ska fungera som stöd för Vattenmyndigheternas rapportering till EU. Systemet ska också vara en plattform för samverkan med allmänheten och skapa insikt i Vattenmyndigheternas arbete. VISS har utvecklats av Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten.

Kontakt