/

Om vattenmyndigheterna

Vattenmyndigheterna samordnar Sveriges arbete för bättre vatten. Vi har ett helhetsperspektiv, ett lokalt perspektiv och väger samman olika samhällsnyttor. Fem länsstyrelser är utsedda av regeringen att vara vattenmyndighet i var sitt vattendistrikt.

Vattenmyndigheternas uppdrag

Vattenmyndigheternas uppdrag är att genomföra EU:s vattendirektiv. För oss i Sverige är det en självklarhet att få friskt rinnande vatten direkt ur kranen. Men tillgången till rent vatten kräver ett gemensamt och omfattande arbete både inom och utanför Sverige.

Vattenmyndigheternas uppdrag

Vattendistrikt i Sverige

Sverige är uppdelat i fem vattendistrikt och en länsstyrelse i varje vattendistrikt är utsedd att vara vattenmyndighet. Län och kommuner kan tillhöra mer än ett vattendistrikt. I varje distrikt finns en vattendelegation som fattar vattenmyndighetens beslut.

Vattendistrikt i Sverige

Projekt

Ett sätt att driva utveckling med vattenförvaltning framåt är att arbeta i olika projekt. Det gör vi ofta tillsammans med andra myndigheter eller organisationer. Här kan du läsa om projekt vi deltar i.

Projekt

Nyheter och press

Våra nyheter och pressmeddelanden.

Nyheter och press

Om webbplatsen

Vattenmyndigheternas webbplats ska hjälpa dig som besökare att hitta information om vad vattenmyndigheterna gör. Här hittar du också information om tillgänglighet, kakor (cookies) och hur vi hanterar personuppgifter.

Om webbplatsen

Kontakt