Kontakt

Redogörelse för tillgänglighet

Vattenmyndigheterna står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur vattenmyndigheterna.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Vattenmyndigheterna.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss:

Skicka epost till: vattenmyndigheten.webmaster@lansstyrelsen.se

Ring: 010-224 40 00 (växel Länsstyrelsen Västra Götaland)

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Lämna synpunkter på webbplatsen

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla detta.

Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • På webbplatsen finns ett hundratal pdf-dokument. Endast ett par av dessa är tillgänglighetsanpassade. De flesta pdf-dokumenten är publicerade före 23 september 2018.
  • Det finns två videor på webbplatsen som inte är syntolkade.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av vattenmyndigheterna.se utifrån Webbriktlinjers WCAG-checklista.

Testresultat 12 november 2019

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten. Vi väntar på resultat från en extern tillgänglighetsgranskning av vattenmyndigheterna.se. Vi beräknar att den ska vara klar i början av april 2020.

Webbplatsen publicerades den 20 november år 2019.

Redogörelsen uppdaterades den 29 november 2019.

Kontakt