/

Nyttan med bättre vatten

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
3411-2019
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
15
Publikationstyp:
Rapport

Med den här skriften vill vattenmyndigheterna ge kommunala beslutsfattare goda argument för
fler vattenåtgärder.

Här finns exempel på hur stor nytta som åtgärder gör för vattnet – och för oss människor – och hur stora värden det faktiskt kan röra sig om. Mycket handlar om ekonomi, men det finns också andra värden som är svårare att sätta en prislapp på.

Bilagorna är tre rapporter som bara finns digitalt och de följer inte med när du beställer den tryckta skriften.

Beställ skriften i tryckt format

Gå in på ditt vattendistrikt och gör din beställning.

Beställ från Bottenvikens vattendistrikt

Beställ från Bottenhavets vattendistrikt

Beställ från Norra Östersjöns vattendistrikt

Beställ från Södra Östersjöns vattendistrikt

Kontakt