/

Nyttan med bättre vatten

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
3411-2019
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
15
Publikationstyp:
Rapport

Med den här skriften vill vattenmyndigheterna ge kommunala beslutsfattare goda argument för
fler vattenåtgärder. Här finns exempel på hur stor nytta som åtgärder gör för vattnet – och för oss människor – och hur stora värden det faktiskt kan röra sig om. Mycket handlar om ekonomi, men det finns också andra värden som är svårare att sätta en prislapp på.

Bilagorna är tre rapporter som bara finns digitalt och de följer inte med när du beställer den tryckta skriften.

Vill du beställa skriften i tryckt format?

Gå in på ditt vattendistrikt och gör din beställning.

Beställ från Bottenvikens vattendistrikt

Beställ från Bottenhavets vattendistrikt

Beställ från Norra Östersjöns vattendistrikt

Beställ från Södra Östersjöns vattendistrikt

Beställ från Västerhavets vattendistrikt

Tillgänglighetsanpassning

Detta är inte en anpassad PDF. Materialet har därför till stor del även publicerats på denna webbplats. Länkar hittar du längst ner på den här sidan.

Läs mer om tillgänglighetsanpassning

Kontakt