/

Kommunerna

Kommunerna har 6 åtgärder i åtgärdsprogrammet 2022–2027.

Vy över småbåtshamn med bebyggelse i anslutning till vattnet. 
Illustration med former av droppar och figurer av stad, land, vatten och djur. 

Figuren illustrerar sambandet mellan de olika kommunala åtgärderna och den förvaltningsövergripande planeringen. Illustration: Rebecca Elfast.

Kontakt