Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivningen är ett underlag till Åtgärdsprogram 2021–2027. Synpunkter på innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen kommer att beaktas vid beslut om fastställande av åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer.

Genom obligatoriska samråd garanteras allmänheten, organisationer, myndigheter och andra intressenter insyn i processen och möjlighet att påverka i framtagandet av åtgärdsprogrammet.

Informationen finns även tillgänglig i pdf-format.

Kontakt