/

Åtgärder

Vattenmyndigheterna tar fram åtgärdsprogram med bindande administrativa åtgärder som myndigheter och kommuner ska genomföra. De åtgärderna underlättar för att kunna utföra praktiska åtgärder som behövs i vattnet eller vattenmiljön. Vatten är en känslig resurs som vi måste ta hand om.

Distriktens åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammen beskriver de problem som finns i vattendistriktens vatten och som måste lösas. Här finns också information om de viktigaste källorna till problemen och vilka åtgärder som myndigheter och kommuner ska sätta in.

Distriktens åtgärdsprogram

Praktiska åtgärder i vatten

De praktiska åtgärderna som genomförs i vattnet eller vattenmiljön har sin utgångspunkt i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Praktiska åtgärder kan vara till exempel våtmarker och kalkning.

Praktiska åtgärder i vatten

Rapportering av arbetet med åtgärdsprogrammet

Vattenmyndigheterna följer årligen upp hur myndigheter, länsstyrelser och kommuner har arbetat med de åtgärder som de ska göra enligt åtgärdsprogrammet. Det görs genom en återrapportering.

Rapportering av arbetet med åtgärdsprogrammet

Kontakt