/

Publiceringsdatum:

Västerhavet bjuder in kommunledningarna i distriktet till informationsträffar

Att förvalta och förbättra våra vatten är en avgörande framtidsfråga, där olika myndigheter jobbar tillsammans för att säkra vattenkvaliteten för framtida generationer. Kommunen är en av de viktigaste aktörerna i detta arbete. Vattenmyndigheten Västerhavet bjuder därför in förtroendevalda i distriktets kommunledningar till informations- och nätverksträffar.

Vid träffen kommer Vattenmyndigheten Västerhavet att informera om arbetet i distriktet, vad som görs lokalt och nationellt, och inte minst - om kommunens roll och möjligheter.

- Vattenförvaltning är en övergripande och komplex fråga som påverkar de flesta av kommunens ansvarsområden i någon form. Som kommunstyrelsens ordförande eller oppositionsråd är det därför viktigt med en god förståelse och ett helhetsgrepp kring vattenfrågorna. Samverkan med andra kommuner man delar vatten med blir också allt viktigare. Därför är det bra att ta tillfället i akt att både öka kunskap och samarbete inför framtida utmaningar, säger Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande i Öckerö kommun.

För att främja samarbetet mellan närliggande kommuner så har vattenmyndigheten delat upp distriktets kommuner i mindre mötesgrupper, baserat på geografisk placering och gemensamma intressen.

- Vi planerar för cirka åtta möten. Vi ser gärna att deltagarna går på mötet med sin tilldelade mötesgrupp, men om det inte går, så finns möjlighet att gå ett annat datum. Det viktiga är att alla kommunledningar tar chansen och deltar vid något av mötena, säger Björn Lagerdahl, vattensamordnare.

Möten kommer att läggas upp i kalendariet på webbplatsen efter hand.

Kontakt