/

Kontaktuppgifter till vattenmyndigheternas kanslier

Bottenvikens vattendistrikt

Länsstyrelsen Norrbottens län
971 86 Luleå

E-post till kansliet: vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 50 000

E-post till diariet: norrbotten@lansstyrelsen.se

Läs mer om Bottenvikens vattendistrikt

Bottenhavets vattendistrikt

Länsstyrelsen Västernorrlands län
Nybrogatan 15, 871 31 Härnösand

E-post till kansliet: vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Telefon: 0611-34 90 00

E-post till diariet: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer om Bottenhavets vattendistrikt

Norra Östersjöns vattendistrikt

Länsstyrelsen Västmanlands län
721 86 Västerås

E-post till kansliet: vattenmyndigheten.i.norra.ostersjon.vastmanland@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 90 00

E-post till diariet: vastmanland@lansstyrelsen.se

Läs mer om Norra Östersjöns vattendistrikt

Södra Östersjöns vattendistrikt

Länsstyrelsen Kalmar län
Regeringsgatan 1, 391 86 Kalmar

E-post till kansliet: vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 80 00

E-post till diariet: kalmar@lansstyrelsen.se

Läs mer om Södra Östersjöns vattendistrikt

Västerhavets vattendistrikt

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

E-post till kansliet: vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 40 00

E-post till diariet: vastragotaland@lansstyrelsen.se

Läs mer om Västerhavets vattendistrikt

Kontakt