/

I

                        K                        Å    Ö 

Internbelastning

Internbelastning är när ämnen, som fosfor, frigörs från sedimentet i en sjö till den fria vattenmassan, något som leder till en ökad övergödning

Internationellt avrinningsdistrikt

Enligt vattendirektivet ska ett avrinningsområde som täcker mer än en medlemsstats territorium utgöra ett internationellt avrinningsdistrikt.

Invasiv art

Se främmande art

Isälvsavlagringar

Består av material som transporterats, sorterats och avsatts av smältvatten från en glaciär eller inlandsis.

Kontakt