/

L

                        K                        Å    Ö 

Landvatten

Även kallad jordvatten, är mycket små deformationer eller rörelser i jordens litosfär (yta) orsakade av tyngdfältet från solen och månen när jorden roterar inom sina fält. Landvatten liknar tidvatten i hur de bildas men de har mycket olika påverkan på den fysiska miljön.

Kontakt