Nyheter och press

Hantera prenumeration
 • Holländare tar sikte på Mölndalsån


  Mölndalsån. Foto: Peter Nolbrant. På 1600-talet hjälpte holländarna till att bygga Göteborg. Nu 400 år senare riktar de blickarna mot staden igen. Den här gången lotsar de en internationell studentgrupp i ämnet kli...
  Distrikt:
  Västerhavet

 • Fältarbeten som förbättrar vattenkvalitén


  Drönarbild över vattendrag där uppbyggda avgränsningar sticker upp i vattenfåran.  Under sommaren pågår ett antal fält- och projektarbeten som ska bidra till målet att nå god status, i vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt.
  Distrikt:
  Bottenviken

 • Bättre förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålet behövs


  Vi är alla överens om att det behövs bättre förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålet Hav i balans, levande kust och skärgård och samtidigt miljökvalitetsmålet Ingen övergödni...
  Distrikt:
  Norra Östersjön