/

Så hanterar vi dina personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen i alla EU-länder. Det innebär att du har rätt att veta vad dina personuppgifter används till och hur de behandlas av oss på myndigheten.

Enligt vattenförvaltningsförordning (2004:660) är länsstyrelserna i Norrbottens, Västernorrlands, Västmanlands, Kalmars och Västra Götalands län vattenmyndigheter. Det innebär att dessa fem länsstyrelser är gemensamt personuppgiftsansvariga för vattenmyndigheterna.se.

Vattenmyndigheterna kan, genom länsstyrelsen, behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. All typ av hantering som man kan göra med personuppgifter, exempelvis lagra, gallra, sprida och kopiera, är en behandling av personuppgifter.

Exempel på när vi samlar in personuppgifter är när du anmäler dig till en konferens vi anordnar eller om du ställer upp på film eller foto till våra sociala kanaler eller webbplats.

Alla behandlingar av personuppgifter måste ha laglig grund. Om du vill veta mer om vilka uppgifter vi behandlar om dig är du välkommen att hör av dig till den Länsstyrelse som är aktuell eller till Länsstyrelsernas gemensamma dataskyddsorganisation, Nod.

E-postadress: dataskydd@lansstyrelsen.se

Kontakt