/

Publiceringsdatum:

Blicken mot framtiden

Växande städer, förändrade förutsättningar och klimatförändringar. Framtidens utmaningar ställer högre krav på en väl fungerande vattenförvaltning och att åtgärdstakten ökar för att säkra tillgången på dricksvatten och bevara fungerande ekosystem. Samtidigt som det hela tiden kommer nya uppdrag, vägledningar och föreskrifter att förhålla sig till i planeringen. Framåt blir samverkan mellan Vattenmyndigheten och andra aktörer av ännu större vikt.

Senaste delegationsmötet i Södra Östersjöns vattendistrikt var en stor del av fokus på just framtidens vattenförvaltning och planering för åtgärdsarbetet bortom 2027. Utöver detta så var mötets tema avloppsrening med en genomgång av hur vattenförvaltningen kopplas till det nya avloppsdirektivet och vilka nya tillstånd för avloppsreningsverk som är aktuella i distriktet.

Ett intressant inslag var att delegaterna och övriga deltagare fick en virtuell guidad visning av Kalmar Vatten AB, som just nu bygger ett nytt reningsverk vid Kalmarsund. Det blir ett kretsloppsverk som inte bara ska rena stadens spillvatten innan det släpps ut, det ska också återvinna vatten som samhällsresurs, som kan användas till bevattning och till industriellt vatten. Dessutom ska verket leverera högkvalitativt jordförbättringsmedel och biogas för produktion av värme och el. Ett gott exempel för framtiden. Det nya verket kommer att bidra till en bättre status i vattenförekomsten i Kalmarsund som är recipient.

Kontakt