/

Publiceringsdatum:

Rapporteringen av förvaltningsplanen klar för granskning

Vattenmyndigheterna har med hjälp av SMHI och SGU färdigställt hela materialet för rapporteringen av tredje förvaltningsplanen till EU-kommissionen. Havs- och vattenmyndigheten som är ansvarig myndighet har fått materialet för granskning.

Materialet består av geometrifiler över bland annat alla distrikt, vattenförekomster och övervakningsstationer i hela landet. Det innehåller även datafiler med information om alla enskilda vattenförekomster, övervakning vid varje övervakningsstation och sammanställd data för varje distrikt om åtgärdsprogrammen och metoder.

En förvaltningsplan beskriver status i våra vatten och vilka åtgärder som behövs för att vattnet ska ha nått god kvalitet vid en viss tidpunkt. Förvaltningsplanerna gäller i cykler om sex år. Varje ny cykel inleds med kartläggning av en diger mängd data från alla Sveriges vattenförekomster som underlag för nästa förvaltningsplan.

Kontakt