/

Publiceringsdatum:

LEVA:s stödfunktion läggs ner, åtgärdssamordning genom LOVA fortsätter

HaV har inte förutsättningar att fortsätta samordna LEVA:s nationella stödfunktion för åtgärdssamordnare. Möjligheten till finansiering av lokal åtgärdssamordning finns kvar genom LOVA-bidraget.

Lokal åtgärdssamordning har betydelse för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö, och det är viktigt att möjligheten att finansiera lokal åtgärdssamordning fortsätter. Länsstyrelserna har ett fortsatt viktigt ansvar att stödja lokala aktörer som genomför åtgärder.

Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt