/

Publiceringsdatum:

Efterlysning: Data kring vattenkraft

Regleringsmagasinet Akkajaure.

Svensk vattenförvaltning efterlyser nu data om vattenstånd, vattenföring och överledningar för att få bättre underlag till bland annat statusklassificering och åtgärdsplanering.

SMHI har ansvar för att förse vattenmyndigheterna och övrig vattenförvaltning i Sverige med beslutsunderlag. Nu efterfrågar SMHI uppgifter om vattenstånd i reglermagasin, överledningar och vattenföring – helst från 2010 och framåt men även äldre data kan vara användbara. Förfrågan vänder sig i första hand till kraftverksägare men andra som har uppgifter är förstås välkomna att höra av sig.

Uppgifterna ska användas till att förbättra hydrologiska modeller som i sin tur kan användas som underlag till vattenförvaltningens statusklassificering. För statusklassificering 2024 behöver SMHI få in uppgifterna senast 30 november 2023.

Läs mer på SMHI:s hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt