/

Planer och åtgärder för Västerhavets vattendistrikt

Här hittar du de planer och åtgärder som gäller för distriktets vatten 2022-2027.

En klippa vid havet.

Åtgärdsprogrammet beskriver de problem som behöver lösas i distriktets vatten, vilka de viktigaste källorna till problemen är och vilka åtgärder som myndigheter och kommuner ska sätta in.

Förvaltningsplanen ger en helhetsbild över tillståndet för distriktets vatten, men visar också på vad och vilka som påverkar vattnet och vilka vattenförekomster som riskerar att bli försämrade.

Kontakt