/

Förvaltningsplan för vatten 2022–2027 Västerhavets vattendistrikt

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
537-47542-2020
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2022
Sidantal:
422
Publikationstyp:
Förvaltningsplan

Förvaltningsplanen ger en helhetsbild över tillståndet för vattendistriktets vatten, men visar också på vad och vilka som påverkar vattnet och vilka vatten som riskerar att bli försämrade. Förvaltningsplanen behandlar vatten som den gemensamma tillgång det är.

I förvaltningsplanen redovisas tillståndet i yt- och grundvattenförekomster i distriktet. Dessutom redovisas den betydande påverkan från mänsklig verksamhet som finns och vilka miljöproblem det orsakar.

Förvaltningsplanen innehåller även flera bilagor.

Kontakt

Västerhavets vattendistrikt

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon: 010-224 40 00