Nyheter och press

Vill du få uppdateringar av nyheter via e-post? Välj Prenumerera på vattenmyndigheternas nyheter, fyll i din e-postadress nedan och tryck OK.

Vill du avsluta din prenumeration, välj Avsluta prenumeration på vattenmyndigheternas nyheter, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Hantera prenumeration
 • Tillsyn i hästhagen kan minska övergödningen


  Tre hästar i en hage Allt fler kommuner sätter fokus på hästgödsel som en orsak till övergödning. Ett bra initiativ, som ligger helt i linje med de åtgärder kommuner bör göra, tycker Jan F. Petersson p...
  Distrikt:
  Nationellt

 • Digitalt samtal: Så fick vi politiskt stöd för vattenarbetet i kommunen


  God politisk förankring är en förutsättning för att lyckas med sitt vattenarbete. Det konstaterar Jenny Herbertsson, Katrineholms kommun, och Johan Axnér, Enköpings kommun.
  Distrikt:
  Norra Östersjön

 • Rätt åtgärd på rätt plats


  Nu har vi samlat vårt populära informationsmaterial om fysiska åtgärder för bättre vatten på en plats.
  Distrikt:
  Nationellt

 • Arbete mot vattenbrist välkomnas av kommuner


  Torr mark med gles
växtlighet. I bakgrunden ett vattentorn och hus som håller på att byggas. Med värme riskerar det att bli vattenbrist. Fjorton kommuner i främst södra Sverige har redan under första delen av juni infört bevattningsförbud. Vattenmyndigheterna ser att tillg...
  Distrikt:
  Nationellt

 • Holländare tar sikte på Mölndalsån


  Mölndalsån. Foto: Peter Nolbrant. På 1600-talet hjälpte holländarna till att bygga Göteborg. Nu 400 år senare riktar de blickarna mot staden igen. Den här gången lotsar de en internationell studentgrupp i ämnet kli...
  Distrikt:
  Västerhavet

 • Fältarbeten som förbättrar vattenkvalitén


  Drönarbild över vattendrag där uppbyggda avgränsningar sticker upp i vattenfåran.  Under sommaren pågår ett antal fält- och projektarbeten som ska bidra till målet att nå god status, i vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt.
  Distrikt:
  Bottenviken

 • Bättre förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålet behövs


  Vi är alla överens om att det behövs bättre förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålet Hav i balans, levande kust och skärgård och samtidigt miljökvalitetsmålet Ingen övergödni...
  Distrikt:
  Norra Östersjön