Statusklassning av hydromorfologi i kustvatten

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 537- 4426-19

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Slutrapporten för projektet KustHYMO som pågick under perioden 2016-2019. Hamnar, muddring och intensiv båttrafik är exempel på aktiviteter som medför fysiska förändringar längs kusten och påverkar vattnets rörelse. Enligt EU:s vattendirektiv ska vattenmyndigheterna bedöma vad sådana förändringar innebär för kustvattnens ekosystem och status. I detta projekt testades bedömningsgrunderna i praktiken.

Kontakt