/

Statusklassificering av hydromorfologi i kustvatten

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
537- 4426-19
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport

Slutrapporten för projektet KustHYMO. Projektet pågick under perioden 2016-2019.

Hamnar, muddring och intensiv båttrafik är exempel på aktiviteter som medför fysiska förändringar längs kusten och påverkar vattnets rörelse.

Enligt EU:s vattendirektiv ska vattenmyndigheterna bedöma vad sådana förändringar innebär för kustvattnens ekosystem och status. I detta projekt testades bedömningsgrunderna i praktiken.

Kontakt