/

Strategi för samverkan över gränsen i Bottenhavet

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
10269-2021
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2022
Sidantal:
9
Publikationstyp:
Övriga

Styrdokument för Länsstyrelsen Västernorrland – Vattenmyndigheten för Bottenhavets
vattendistrikt – i Sverige och Trøndelag vannregion i Norge.

Sverige och Norge har båda avrinningsområden som sträcker sig över landsgränsen. Vatten som börjar i Sverige kan rinna in i Norge eller tvärtom och vattenförekomster kan ligga på båda sidor gränsen, vilket gör att de utmaningar som respektive land arbetar med påverkar det andra landet. Därför krävs samordning av
förvaltningen av dessa vatten. Det finns redan en samverkansstrategi på nationell nivå mellan de båda länderna men det finns ett behov att fördjupa och konkretisera samarbetet ytterligare på regional nivå.

Denna strategi berör enbart de huvudavrinningsområden som delas mellan Bottenhavets vattendistrikt och Trøndelags vannregion. Från Norge till Sverige: Ångermanälven och Indalsälven samt från Sverige till Norge: Namsen, Inn-Trøndelag, Stjørdalsvassdraget och Nea/Nidelva.

Kontakt