/

Samrådshandling - Förslag till miljökvalitetsnormer för Gullspångsälven

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
537-26484-2022
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2022
Sidantal:
19 + 17
Publikationstyp:
Samråd

Vatten med påverkan från vattenkraft som ska prövas enligt NAP 2023

Samrådet gäller 67 vattenförekomster som alla är påverkade av vattenkraftsanläggningar och som ska prövas under 2023 enligt den nationella planen, i syfte att förse vattenkraften med moderna miljövillkor.

Miljökvalitetsnormerna ska vara beslutade innan prövningarna av vattenkraftsanläggningarna börjar i februari 2023. Syftet med samrådet är att ge intressenter möjlighet att bidra med synpunkter, för att förbättra underlaget innan miljökvalitetsnormerna beslutas.

Kontakt