/

Åtgärdsprogram för vatten 2022-2027 Södra Östersjöns vattendistrikt

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
537-6637-2022
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2022
Sidantal:
368
Publikationstyp:
Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammen talar om vad som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna och vilka myndigheter som behöver göra vad. Åtgärdsprogrammen beskriver alltså de problem som finns i vattendistriktets vatten och som måste lösas. Här finns också information om de viktigaste källorna till problemen och vilka åtgärder som myndigheter och kommuner ska sätta in. Vi beskriver också de kostnader och nyttor som åtgärderna innebär för samhället, och analyserar hur miljön påverkas av dem.

Åtgärdsprogrammet innehåller även en bilaga.

Kontakt

Södra Östersjöns vattendistrikt

Länsstyrelsen Kalmar län
Regeringsgatan 1, 391 86 Kalmar

Telefon: 010-223 80 00