/

Åtgärdsprogram för vatten 2022-2027 Bottenvikens vattendistrikt

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
9337-2022
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2022
Sidantal:
373
Publikationstyp:
Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammen talar om vad som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna och vilka myndigheter som behöver göra vad. Åtgärdsprogrammen beskriver alltså de problem som finns i vattendistriktets vatten och som måste lösas. Här finns också information om de viktigaste källorna till problemen och vilka åtgärder som myndigheter och kommuner ska sätta in. Vi beskriver också de kostnader och nyttor som åtgärderna innebär för samhället, och analyserar hur miljön påverkas av dem.

Åtgärdsprogrammet innehåller även en bilaga.

Kontakt

Bottenvikens vattendistrikt

Länsstyrelsen Norrbottens län
971 86 Luleå

Telefon: 010-225 50 00