Sammanställning av synpunkter om Viktiga vattenfrågor i Bottenvikens vattendistrikt

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 537-1230-2019

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Samrådet om Viktiga vattenfrågor i Bottenvikens vattendistrikt pågick från 2 maj till 1 november 2019. Samrådsdokumentet innehöll en rad frågeställningar som vi ville ha svar på. Dessa var bland annat; vilka är de största utmaningarna för att bevara och förbättra vattenmiljöerna i Bottenvikens vattendistrikt? Vad behöver prioriteras på lång och kort sikt för att förvaltningen av vattnet ska bli ännu bättre?

Den här sammanställningen beskriver övergripande vilka synpunkter som har kommit in, vilka som deltagit och hur svaren har beaktats.

Kontakt