/

Handledning till vattenråd i Bottenviken

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport

Syftet med handledningen är att tydliggöra roller och rutiner för att underlätta samverkan mellan vattenråd, länsstyrelser och Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt.

Kontakt