Handledning till vattenråd i Bottenviken

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

Syftet med handledningen är att tydliggöra roller och rutiner för att underlätta samverkan mellan vattenråd, länsstyrelser och Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt.

Kontakt