/

Samråd om justerade miljökvalitetsnormer

Nu pågår samråd om justerade miljökvalitetsnormer för 17 ytvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Samrådet omfattar

  • Förslag till justerade miljökvalitetsnormer för 12 vattenförekomster inom åtgärdsområde Svartån till Hjälmaren och fyra vattenförekomster inom åtgärdsområde Svartån till Mälaren.
  • Förslag att upphäva miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten Diken genom Gruvsjön Dannemora (WA85976314), och därmed även vattenförekomsten.

10 februari 2023 är sista dag för att lämna in synpunkter

Skicka in era synpunkter antingen via e-post till: vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se eller med post till: Vattenmyndighetens kansli, Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 Västerås

Kontakt