/

Samråd om justerade miljökvalitetsnormer

Samråd om justerade miljökvalitetsnormer för 17 ytvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Samrådet omfattar

  • Förslag till justerade miljökvalitetsnormer för 12 vattenförekomster inom åtgärdsområde Svartån till Hjälmaren och fyra vattenförekomster inom åtgärdsområde Svartån till Mälaren.
  • Förslag att upphäva miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten Diken genom Gruvsjön Dannemora (WA85976314), och därmed även vattenförekomsten.

10 februari 2023 var sista dag för att lämna in synpunkter.

Kontakt