/

Samrådssvar om de kommande sex årens vattenarbete

Vattenmyndigheterna gick 1 november 2020 ut på samråd med förslag till åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för de kommande sex årens vattenarbete.

Under samrådet som pågick till 30 april 2021 lämnade cirka 800 myndigheter, kommuner, branschorganisationer och andra aktörer synpunkter på förslagen.

Sammanlagt har vattenmyndigheterna gått igenom och hanterat tusentals synpunkter. Många av synpunkterna ledde till ändringar i förslagen till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer samt innehållet i VISS. Andra synpunkter tar vattenmyndigheterna med sig i utveckling av arbetet de kommande åren. Ytterligare andra synpunkter bedömdes ligga utanför vattenmyndighetens mandat och ansvarsområde.

Samrådssammanställningar

Vattenmyndigheterna har sammanfattat de synpunkter som kom in under samrådet i särskilda sammanställningar, en för varje vattendistrikt. Här beskriver vi även hur synpunkterna hanterats i arbetet med att ta fram reviderade förslag till åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer. Synpunkter på åtgärdsprogrammet redovisas i en bilaga som är gemensam för alla vattenmyndigheter.

Sammanställning av synpunkter - Bottenvikens vattendistrikt

Sammanställning av synpunkter - Bottenhavets vattendistrikt

Sammanställning av synpunkter - Norra Östersjöns vattendistrikt

Sammanställning av synpunkter - Södra Östersjöns vattendistrikt

Sammanställning av synpunkter - Västerhavets vattendistrikt

 • Bilaga 1 (Aktörer som lämnat synpunkter) och Bilaga 2 (Förändringar i åtgärder riktade till statliga och kommunala myndigheter) finns att hämta via ovanstående länkar.

Regeringen beslutade den 16 december 2021 att ta upp förslagen till åtgärdsprogram för prövning. I samrådssammanställningarna redovisas de ändringar som vattenmyndigheterna har gjort i förslagen till åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer fram till dess att beslutet om prövning togs.

Kontakta länsstyrelsens diarium för att ta del av svar

I tabellerna längre ner listar vi de instanser som skickat in samrådssvar. Synpunkterna har kommit in via e-post och två olika webbenkäter – en via vatteninformationssystem Sverige (VISS) och en via vattenmyndigheterna.se. Ett flertal privatpersoner har också lämnat sina synpunkter, men deras namn finns inte med i listorna av personuppgiftsskäl.

Vill du ta del av ett eller flera samrådssvar kontaktar du den länsstyrelse som är vattenmyndighet i det vattendistrikt som synpunkten berör. Be att få kontakt med diariet:

Kontaktinformation

Vattendistrikt

Länsstyrelse

Telefonnummer

E-post

Bottenviken

Länsstyrelsen Norrbottens län Länk till annan webbplats.

010-225 50000

norrbotten@lansstyrelsen.se

Bottenhavet

Länsstyrelsen Västernorrlands län Länk till annan webbplats.

0611-34 90 00

vasternorrland@lansstyrelsen.se

Norra Östersjön

Länsstyrelsen Västmanlands län Länk till annan webbplats.

010-224 90 00

vastmanland@lansstyrelsen.se

Södra Östersjön

Länsstyrelsen Kalmar län Länk till annan webbplats.

010-223 80 00

kalmar@lansstyrelsen.se

Västerhavet

Länsstyrelsen Västra Götalands län Länk till annan webbplats.

010-224 40 00

vastragotaland@lansstyrelsen.se

Att beställa en handling kan medföra en avgift.

Svar via e-post

Öppna tabellen Pdf, 303.2 kB. för att se de instanser som har lämnat sina samrådssvar via e-post. Kontakta respektive länsstyrelse för att ta del av synpunkterna. Du hittar kontaktuppgifterna här ovanför.

Uppge rätt diarienummer för att förenkla länsstyrelsens hantering:

 • Bottenviken: Länsstyrelsen Norrbottens län, diarienummer 537-14055-2020
 • Bottenhavet: Länsstyrelsen Västernorrlands län, diarienummer 537-9634-2020
 • Norra Östersjön: Länsstyrelsen Västmanlands län, diarienummer 537-6213-2020
 • Södra Östersjön: Länsstyrelsen Kalmar län, diarienummer 537-9478-2020
 • Västerhavet Länsstyrelsen Västra Götalands län, diarienummer 537-47542-2020

Tabell med alla instanser som svarat via e-post Pdf, 303.2 kB.

Svar via enkät på vattenmyndigheterna.se

Öppna tabellen Pdf, 163.6 kB. för att se de instanser som har lämnat sina samrådssvar via en enkät på vattenmyndigheternas webbplats. Kontakta respektive länsstyrelse för att ta del av synpunkterna. Du hittar kontaktuppgifterna här ovanför.

Uppge rätt diarienummer och handlingsnummer för att förenkla länsstyrelsens hantering:

 • Bottenviken: Länsstyrelsen Norrbottens län,
  Diarienummer 537-14055-2020, Handling nummer 139

 • Bottenhavet: Länsstyrelsen Västernorrlands län,
  Diarienummer 537-9634-2020, Handling nummer 195

 • Norra Östersjön: Länsstyrelsen Västmanlands län,
  Diarienummer 537-6213-2020, Handling nummer 191

 • Södra Östersjön: Länsstyrelsen Kalmar län,
  Diarienummer 537-9478-2020, Handling nummer 208

 • Västerhavet Länsstyrelsen Västra Götalands län,
  Diarienummer 537-47542-2020, Handling nummer 281

Tabell med alla instanser som svarat via webbenkät Pdf, 163.6 kB.

Svar via vatteninformationssystem Sverige (VISS)

Öppna tabellen Pdf, 159.5 kB. för att se de instanser som har lämnat sina samrådssvar via en enkät i vatteninformationssystem Sverige (VISS). Kontakta respektive länsstyrelse för att ta del av synpunkterna. Du hittar kontaktuppgifterna här ovanför.

Uppge rätt diarienummer och handlingsnummer för att förenkla länsstyrelsens hantering:

 • Bottenviken: Länsstyrelsen Norrbottens län,
  Diarienummer 537-14055-2020, Handling nummer 141

 • Bottenhavet: Länsstyrelsen Västernorrlands län,
  Diarienummer 537-9634-2020, Handling nummer 194

 • Norra Östersjön: Länsstyrelsen Västmanlands län,
  Diarienummer 537-6213-2020, Handling nummer 192

 • Södra Östersjön: Länsstyrelsen Kalmar län,
  Diarienummer 537-9478-2020, Handling nummer 209

 • Västerhavet Länsstyrelsen Västra Götalands län,
  Diarienummer 537-47542-2020, Handling nummer 266

Tabell med alla instanser som svarat via VISS webbenkät Pdf, 159.5 kB.

Kontakt