/

Samrådssvar om de kommande sex årens vattenarbete

Under samrådet till och med den 30 april i år har en lång rad myndigheter, kommuner, branschorganisationer och andra aktörer lämnat sina synpunkter till oss. Synpunkterna har kommit in via e-post och två olika webbenkäter – en via vatteninformationssystem Sverige (VISS) och en via vattenmyndigheterna.se.

I tabellerna listar vi de instanser som skickat in samrådssvar till oss. Ett flertal privatpersoner har också lämnat sina synpunkter, men deras namn finns inte med i listorna av personuppgiftsskäl.

Inom varje samrådssvar ryms ofta många olika synpunkter. Sammanlagt har vattenmyndigheterna nu tusentals synpunkter att gå igenom och hantera. Vissa synpunkter kommer att leda till att vi reviderar innehållet i förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer samt innehållet i VISS. Andra synpunkter tar vi med oss i vårt fortsatta arbete under de kommande sex åren.

Vi kommer också att sammanställa resultatet av samrådet och beskriva inkomna synpunkter i en rapport, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara på enskilda synpunkter eller frågor till dig som har skickat in dem.

Kontakta länsstyrelsens diarium för att ta del av svar

Vill du ta del av ett eller flera samrådssvar kontaktar du den länsstyrelse som är vattenmyndighet i det vattendistrikt som synpunkten berör. Be att få kontakt med diariet:

Kontaktinformation

Vattendistrikt

Länsstyrelse

Telefonnummer

E-post

Bottenviken

Länsstyrelsen Norrbottens län Länk till annan webbplats.

010-225 50000

norrbotten@lansstyrelsen.se

Bottenhavet

Länsstyrelsen Västernorrlands län Länk till annan webbplats.

0611-34 90 00

vasternorrland@lansstyrelsen.se

Norra Östersjön

Länsstyrelsen Västmanlands län Länk till annan webbplats.

010-224 90 00

vastmanland@lansstyrelsen.se

Södra Östersjön

Länsstyrelsen Kalmar län Länk till annan webbplats.

010-223 80 00

kalmar@lansstyrelsen.se

Västerhavet

Länsstyrelsen Västra Götalands län Länk till annan webbplats.

010-224 40 00

vastragotaland@lansstyrelsen.se

Att beställa en handling kan medföra en avgift.

Svar via e-post

Öppna tabellen Pdf, 303.2 kB. för att se de instanser som har lämnat sina samrådssvar via e-post. Kontakta respektive länsstyrelse för att ta del av synpunkterna. Du hittar kontaktuppgifterna här ovanför.

Uppge rätt diarienummer för att förenkla länsstyrelsens hantering:

 • Bottenviken: Länsstyrelsen Norrbottens län, diarienummer 537-14055-2020
 • Bottenhavet: Länsstyrelsen Västernorrlands län, diarienummer 537-9634-2020
 • Norra Östersjön: Länsstyrelsen Västmanlands län, diarienummer 537-6213-2020
 • Södra Östersjön: Länsstyrelsen Kalmar län, diarienummer 537-9478-2020
 • Västerhavet Länsstyrelsen Västra Götalands län, diarienummer 537-47542-2020

Tabell med alla instanser som svarat via e-post Pdf, 303.2 kB.

Svar via enkät på vattenmyndigheterna.se

Öppna tabellen Pdf, 163.6 kB. för att se de instanser som har lämnat sina samrådssvar via en enkät på vattenmyndigheternas webbplats. Kontakta respektive länsstyrelse för att ta del av synpunkterna. Du hittar kontaktuppgifterna här ovanför.

Uppge rätt diarienummer och handlingsnummer för att förenkla länsstyrelsens hantering:

 • Bottenviken: Länsstyrelsen Norrbottens län,
  Diarienummer 537-14055-2020, Handling nummer 139

 • Bottenhavet: Länsstyrelsen Västernorrlands län,
  Diarienummer 537-9634-2020, Handling nummer 195

 • Norra Östersjön: Länsstyrelsen Västmanlands län,
  Diarienummer 537-6213-2020, Handling nummer 191

 • Södra Östersjön: Länsstyrelsen Kalmar län,
  Diarienummer 537-9478-2020, Handling nummer 208

 • Västerhavet Länsstyrelsen Västra Götalands län,
  Diarienummer 537-47542-2020, Handling nummer 281

Tabell med alla instanser som svarat via webbenkät Pdf, 163.6 kB.

Svar via vatteninformationssystem Sverige (VISS)

Öppna tabellen Pdf, 159.5 kB. för att se de instanser som har lämnat sina samrådssvar via en enkät i vatteninformationssystem Sverige (VISS). Kontakta respektive länsstyrelse för att ta del av synpunkterna. Du hittar kontaktuppgifterna här ovanför.

Uppge rätt diarienummer och handlingsnummer för att förenkla länsstyrelsens hantering:

 • Bottenviken: Länsstyrelsen Norrbottens län,
  Diarienummer 537-14055-2020, Handling nummer 141

 • Bottenhavet: Länsstyrelsen Västernorrlands län,
  Diarienummer 537-9634-2020, Handling nummer 194

 • Norra Östersjön: Länsstyrelsen Västmanlands län,
  Diarienummer 537-6213-2020, Handling nummer 192

 • Södra Östersjön: Länsstyrelsen Kalmar län,
  Diarienummer 537-9478-2020, Handling nummer 209

 • Västerhavet Länsstyrelsen Västra Götalands län,
  Diarienummer 537-47542-2020, Handling nummer 266

Tabell med alla instanser som svarat via VISS webbenkät Pdf, 159.5 kB.

Kontakt