/

Metoder för åtgärdsanalys och miljökvalitetsnormer

Här redovisar vattenmyndigheterna vilka metoder som använts för att komma fram till åtgärdsanalys och miljökvalitetsnormer.

De fullständiga rapporterna finns redovisade i databasen Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Här nedan kan du leta upp det område som intresserar dig och sedan följa länken in till VISS.

Här redovisar vi metoder inom ämnesområdet som rör övergödning.

Beräkning av åtgärdsbehov Länk till annan webbplats.

Kontakt