Presentationer, film och mer information

Här hittar du länkar till presentationer, filmer och fördjupad information. Sidan uppdateras kontinuerligt under perioden 1 november 2020 - 30 april 2021.

I filmen nedan ger vattenvårdsdirektör Anna Linusson en kort introduktion till samrådet.

Filmer

Hur får vi bättre vatten

Vattenvårdsdirektör Anna Linusson ger en kort introduktion till samrådet.
Filmen är producerad av vattenmyndigheterna 2020 och finns på vår YouTube-kanal.

Hur får vi bättre vattenlänk till annan webbplats

Så tycker du till i samrådet

Lämna dina synpunkter digitalt genom att använda webbenkäten. Filmen guidar dig till webbformuläret som är uppdelat i flera avsnitt och har flera stödfunktioner.

Så tycker du tilllänk till annan webbplats

Presentationer

Kommunala åtgärder för vatten

Använd vår digitala presentation för att få inblick i de kommunala åtgärderna. Här går vi igenom hur vattnet mår, varför och vad som behöver göras. Vi guidar dig också till kartmaterialet i Vatteninformationssystem Sverige (VISS).
Storymapen är producerad av vattenmyndigheterna 2020.

Kommunala åtgärder för vattenlänk till annan webbplats

Statusklassningar, riksbedömningar, påverkanskällor, åtgärder i VISS

Digital presentation från Vatteninformationssystem Sverige, VISS, som guidar till grundläggande begrepp, aktuella klassningar och kartmaterial i VISS.
Storymapen är procuderad av vattenmyndigheterna och VISS 2020.

Statusklassningar med mera i VISSlänk till annan webbplats

 

Mer material, frågor och svar

Frågor och svar på denna webbplats

Frågor och svar om samrådet

Frågor och svar om miljökvalitetsnormer

Frågor och svar om kraftigt modifierad vattenförekomst (fokus vattenkraft)

Nyttan med vattenförvaltning

Behöver du argument för att jobba med åtgärder för bättre vatten? Vi har tagit fram de samhällsekonomiska perspektiven. Du kan också beställa vår skrift "Nyttan för bättre vatten"

Nyttan med vattenförvaltning

Kontakt