Presentationer, film och mer information

Här hittar du länkar till presentationer, filmer och fördjupad information. Sidan uppdateras kontinuerligt under perioden 1 november 2020 - 30 april 2021.

I filmen nedan ger vattenvårdsdirektör Anna Linusson en kort introduktion till samrådet.

Informationsmöten

Vattenmyndigheterna runt om i landet bjuder in till flera digitala möten om samrådet. Läs mer och anmäl dig på vår kalendersida.

Informationsmöten

Filmer

Så tycker du till i samrådet

Lämna dina synpunkter digitalt genom att använda webbenkäten. Filmen guidar dig till webbformuläret som är uppdelat i flera avsnitt och har flera stödfunktioner.

Så tycker du tilllänk till annan webbplats

Samråd för bättre vatten 2021-2027

Presentationer där vi berättar om vad samrådet handlar om.
Filmerna är producerade av vattenmyndigheterna 2020.

Del 1: Inledning. Information om miljökvalitetsnormer för vatten, via Youtubelänk till annan webbplats

Del 2: Förslag till Åtgärdsprogram 2021-2027, via Youtubelänk till annan webbplats

Del 3: Information om förslag till förvaltningsplan. Delförvaltningsplan med åtgärder mot torka och vattenbrist. Hur du lämnar synpunkter. Filmen finns på Youtubelänk till annan webbplats

Filmer från samrådsmöten

Bottenhavets möte den 17 december 2020. Inspelningen är textad och nedklippt till 20 minuter.

Bottenhavets film med information om samrådet, länken går till Youtubelänk till annan webbplats

Presentationer och storymaps

Kommunala åtgärder för vatten

Använd vår digitala presentation för att få inblick i de kommunala åtgärderna. Här går vi igenom hur vattnet mår, varför och vad som behöver göras. Vi guidar dig också till kartmaterialet i Vatteninformationssystem Sverige (VISS).
Storymapen är producerad av vattenmyndigheterna 2020.

Kommunala åtgärder för vattenlänk till annan webbplats

Länsstyrelsernas åtgärder för vatten

Använd vår digitala presentation för att få inblick i de föreslagna åtgärderna för länsstyrelserna. Här går vi igenom hur vattnet mår, varför och vad som behöver göras. Vi guidar dig också till kartmaterialet i Vatteninformationssystem Sverige (VISS).
Storymapen är producerad av vattenmyndigheterna 2021.

Länsstyrelsernas åtgärder för vattenlänk till annan webbplats

Statusklassningar, riskbedömningar, påverkanskällor, åtgärder i VISS

Digital presentation från Vatteninformationssystem Sverige, VISS, som guidar till grundläggande begrepp, aktuella klassningar och kartmaterial i VISS.
Storymapen är producerad av vattenmyndigheterna och VISS 2020.

Statusklassningar med mera i VISSlänk till annan webbplats

Mer material, frågor och svar

Frågor och svar på denna webbplats

Frågor och svar om samrådet

Frågor och svar om miljökvalitetsnormer

Frågor och svar om miljökvalitetsnormer och vattenkraft 

Nyttan med vattenförvaltning

Behöver du argument för att jobba med åtgärder för bättre vatten? Vi har tagit fram de samhällsekonomiska perspektiven. Du kan också beställa vår skrift "Nyttan för bättre vatten"

Nyttan med vattenförvaltning

Kontakt