7.1 Miljökvalitetsnormer i distrikten

I detta avsnitt finns en sammanställning av miljökvalitetsnormer för grund- och ytvatten i vattendistrikten och en jämförelse med de normer som gällde sexårsperioden 2016–2021.

Undervattensbild av tånglandskap. Foto: Jerker Lokrantz/Azote

Foto: Jerker Lokrantz / Azote

Kartor och detaljerad information om gällande miljökvalitetsnormer för respektive vattenförekomst finns i databasen VISS.

  • Samtliga miljökvalitetsnormer för vatten i Bottenvikens vattendistrikt redovisas också i länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet.
  • Samtliga miljökvalitetsnormer för vatten i Bottenhavets vattendistrikt redovisas också i länsstyrelsen i Västernorrlands läns föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet.
  • Samtliga miljökvalitetsnormer för vatten i Norra Östersjöns vattendistrikt redovisas också i länsstyrelsen i Västmanlands läns föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet.
  • Samtliga miljökvalitetsnormer för vatten i Södra Östersjöns vattendistrikt redovisas också i länsstyrelsen i Kalmar läns föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet.
  • Samtliga miljökvalitetsnormer för vatten i Västerhavets vattendistrikt redovisas också i länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet.

Utgångspunkten vid normsättningen är den miljökvalitet som råder i vattenförekomsten. Det beskrivs i kapitel 3, ”Tillstånd och påverkan”, som ger en översikt över miljöpåverkan och status för vattenkvaliteten i distriktets vattenförekomster.

Kontakt