3.4 Övergödning

Övergödningen leder ofta till att den biologiska mångfalden utarmas, vilket gör ekosystemet mindre motståndskraftigt mot annan påverkan. Övergödning redovisas för varje distrikt.

Eka som ligger uppdragen på en strand, två åror ligger i båten. Illustrationens färger är olika blå och blågröna nyanser.

Illustration: Rebecca Elfast.

Kontakt