10.4 Hållpunkter under åren 2021–2027

Vattenmyndigheterna har i första hand tidplanen som anges i vattendirektivet att förhålla sig till. Men vi behöver också samordna vårt arbete med andra processer.

Fotspår av människa i kanten av vattnet på en sandstrand. 

I denna sexårsperiod kommer vattendelegationerna att fatta beslut vid flera olika tillfällen. Inför beslut genomförs samråd som vanligt och när det gäller miljökvalitetsnormer är samrådstiden oftast en till två månader.

Planerade samråd inom vattenförvaltningen under kommande sexårscykel:

  • arbetsplan med tidtabell
  • översikt väsentliga frågor
  • normer för kraftigt modifierade vattenförekomster (KMV) på grund av markavvattning
  • normer för kraftigt modifierade vattenförekomster (KMV) på grund av vattenkraft enligt nationella prövningsplanens tidplan för prövningsgrupper som ska prövas 2025–2027/28
  • samråd av förslag reviderade övervakningsprogram, förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer, 2027–2033

Planer, uppdrag, andra större händelser och nyheter finns här på webbplatsen.

Kontakt