Förslag till förvaltningsplan

Förvaltningsplanen beskriver i stora drag hur vattnen i distrikten mår, hur de övervakas och förvaltas. Den blickar också framåt och pekar ut riktningen för förvaltning av vatten.

Vårt vatten är livsviktigt. Rent vatten är inte bara en miljöfråga utan en samhällsfråga, kanske den största. Vatten kan oftast inte ersättas av något annat. Det handlar om mer än att bara kunna bada i ett friskt vatten. Utan rent vatten stannar både industrin och matproduktionen. Problem som torka och översvämning är inte längre något som bara händer ”någon annanstans”. På många platser har det blivit en del av vardagen.

Planen gäller för sex år framåt innan det är dags att ta fram en helt ny. Förvaltningsplanen för 2021–2027 är indelad i tio kapitel plus ett antal bilagor. Tillsammans med miljökvalitetsnormerna och åtgärdsprogrammet är förvaltningsplanen vattenmyndigheternas viktigaste verktyg för att kunna genomföra vattendirektivet i Sverige.

Kapitel 1 - Inledning till förvaltningsplan

Kapitel 2 - Beskrivning av vattendistrikten

Kapitel 3 - Tillstånd och påverkan

Kapitel 4 - Miljöövervakning

Kapitel 5 - Vatten i ett förändrat klimat

Kapitel 6 - Ekonomisk analys av vattenanvändning

Kapitel 7 - Miljökvalitetsnormer för vatten

Kapitel 8 - Sammanfattning av åtgärdsprogrammet

Kapitel 9 - Delaktighet är en nyckel

Kapitel 10 - Vattenförvaltning 2021–2027

Förslag till förvaltningsplan i pdf-format

Kontakt