Kontakt

Kapitel 4 - Referenser

Här publicerar vi en lista på de referenser vi använt. Du kan även hitta dem som klickbara länkar i slutet av distriktens pdf-dokument som finns här: Förslag till åtgärdsprogram. Om du är intresserad av att ta del av något underlag, som inte är publicerat, så kan du kontakta någon av vattenmyndigheterna.

Kontakt