Kapitel 2 - Åtgärder som behöver vidtas av centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner

I åtgärdsprogrammet redovisas alla de administrativa åtgärder som våra svenska myndigheter har.

Det föreslås 60 administrativa åtgärder. De kan till exempel handla om att ändra föreskrifter eller att prioritera en viss typ av tillsyn eller rådgivning i myndighetens eller kommunens verksamhet.

I de flesta fall behöver åtgärdsmyndigheterna i sin tur sedan ställa krav på andra aktörer, till exempel verksamhetsutövare, att genomföra rätt fysisk åtgärd på rätt plats i miljön. Åtgärdsprogrammet ska göra det möjligt.

Kontakt