Bilaga 1 - Ordlista

Ordlistan innehåller förklaringar till vanliga begrepp som används i Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027.

A B C D E F G H I K M O P R S T U V Y Å Ö

Kontakt