Bilagor

Till samrådsmaterialet hör ett antal bilagor. Några av bilagorna är gemensamma för alla vattendistrikt medan andra är utformade utifrån distriktens förhållanden.

Tio bilagor medföljer förvaltningsplanen. De fyra första bilagorna är gemensamma för de fem vattendistrikten. Klicka på respektive rubrik för att få upp en pdf-version av bilagan.

Bilagorna 5-8 finns i en variant för varje distrikt. Klicka på plustecknet och därefter på länken till önskat distrikt. Bilaga 9 gäller de distrikt som gränsar till annat land och bilaga 10 handlar om Torneälvens internationella distrikt.

Till åtgärdsprogrammet finns en bilaga medan föreskrifterna om miljökvalitetsnormer har fyra bilagor uppdelade på två dokument.

Bilagor till förvaltningsplan

Tre av vattendistrikten delar gräns och därmed vatten med Norge och ett dessutom med Finland. Avrinningsområden som delas mellan länder ska förvaltas på ett samordnat sätt. Bilagan beskriver dels samarbetet, dels vilka vatten som berörs.

Bilaga 9a – Samarbete över gränserna Bottenvikens vattendistriktPDF

Bilaga 9b – Samarbete över gränserna Bottenhavets vattendistriktPDF

Bilaga 9c – Samarbete över gränserna Västerhavets vattendistriktPDF


Bilagor till åtgärdsprogram

Bilagor till föreskrift om miljökvalitetsnormer

Kontakt