Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Hur ska vi tillsammans ta hand om Sveriges vatten under de kommande sex åren? Vattenmyndigheterna föreslår sextio åtgärder och beskriver vem som behöver göra vad. Håller du med? Tyck till före den 30 april 2021. Alla synpunkter är värdefulla.