/

Riktlinjer för åtgärdsanalys och miljökvalitetsnormer

Här redovisar vattenmyndigheterna vilka riktlinjer som varit styrande för att komma fram till möjliga åtgärder och miljökvalitetsnormer.

De fullständiga rapporterna finns redovisade i databasen Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Här nedan kan du leta upp det område som intresserar dig och sedan följa länken in till VISS.

Övergödning

Här redovisar vi metoder inom ämnesområdet som rör övergödning.

Beräkning av åtgärdsbehov Länk till annan webbplats.

Avlopp

Här redovisar vi metoder inom ämnesområdet som rör avlopp.

Små avlopp Länk till annan webbplats.

Avloppsreningsverk och ledningsnät Länk till annan webbplats.

Kontakt