/

Grön omställning och vattenfrågor

Fokus när Sveriges fem vattendelegationer träffades i Luleå 2023 var kunskapshöjande samtal, utbyte av erfarenheter och dialog om kommande arbete inom vattenförvaltningen.

Utmaningar som delegationerna tittade närmare på var den gröna industriomställningen i Bottenvikens vattendistrikt och vattenförvaltningen inför målåret 2027. Det uppkom frågeställningar som bland annat:

  • Hur gör vi när det inte finns några gränsvärden och skalkrav?
  • Hur utformar vi rätt riskåtgärder?
  • Hur får små och medelstora kommuner den bästa hjälpen?
  • Hur ska vi göra för att olika systemen ska hänga ihop?
  • Övervakar vi rätt saker?

Frågor som behöver prioriteras var bland annat:

  • Väldefinierade roller för aktörerna inom vattenförvaltningen.
  • Lagar och regler behöver vara tydliga och ändamålsenliga.
  • Samverkan mellan alla inblandade parter är en nyckel.

Kontakt